Ändringar i avtal

Dagtid övergår till ordinarie

Vi har under en längre tid sett en minskad efterfrågan på dagtidsabonnemang samtidigt som allt fler väljer att uppgradera till ordinarie abonnemang. Som ett led i denna utveckling kommer dagtidsabonnemang att utgå och ersättas av ordinarie abonnemang (199 kr/mån) som ger tillgång till samtliga gym dygnet runt.

För dig som befintlig dagkortsmedlem innebär detta att debiteringen som sker 2017-03-01 är på 199 kr. Samtidigt återinför vi ett abonnemang för pensionärer för 169 kr/mån. Man anmäler att man har rätt till pensionärspris eller studentpris på valfri anläggning under receptionens öppettid.

Prishöjning av olycksfallsförsäkring

De nya priserna gäller för alla medlemmar som tecknar någon av de olycksfallsförsäkringar som vi tillhandahåller fr.o.m. den 15/9 2014.

De medlemmar som har tecknat försäkringen tidigare kommer att fortsätta med sitt pris 11kr/mån året ut. Priset för dessa medlemmar kommer att ändras till 14 kr/mån vid autogirodragningen den 1/1 2015 då medlem betalar för januari månad.

Byte av försäkringsbolag

Fitness24sevens gruppolycksfallsförsäkring har sedan januari 2013 gått via Salus Ansvar Personförsäkringar. I och med att Salus Ansvar blev uppköpta av Förenade Liv i slutet av 2013 så har Förenade Liv tagit över alla befintliga försäkringar och nykommande försäkringar from januari 2014. För försäkrade medlemmar avser detta ingen förändring då premie och avtalsvillkor är oförändrade. Klicka här för att ta del av de nya avtalsvillkoren och förköpsinformationen. 

 

Höjning av påminnelseavgift och inkassokostnad från och med 16 mars 2013

Regeringen lade fram ett förslag om höjda kostnader för påminnelse/inkasso och under januari 2013 antog riksdagen lagförslaget som trädde i kraft den 16 mars 2013. Det innebär en höjning av dessa avgifter för samtliga gäldenärer, d.v.s. även för konsumentfakturor.

Tidigare avgifter

Påminnelseavgift 50kr
Inkassokostnad 160kr

Avgifter fr.o.m. 16 mars 2013

Påminnelseavgift 60kr
Inkassokostnad 180kr
 
De nya avgifterna är applicerade på alla skulder som går vidare till påminnelse och inkassohantering från och med den 16 mars 2013.

Vi har ändrat antal försök till autogirodragning innan påminnelse

Autogirofakturor med förfallodag 29/4 - 2012 och framåt kommer F24S endast att försöka debitera via autogiro en gång. Om vi inte kan debitera månadsavgiften vid första försöket kommer vi omgående i början av påfallande månad att skicka ut ett påminnelsebrev. Vid påminnelse faktureras även påminnelseavgift och ränta enligt lag.

Denna förändring trädde i kraft vid autogirodragningen den 29/4 - 2012 gällande autogirofakturor med förfallodatum 29/4 - 2012, och har fortsatt så därefter.

Alla F24S's nuvarande medlemmar med aktivt autogiroabonnemang berörs av denna förändring.

F24S anser denna information som gällande för denna avtalsändring.

Produkter & TjänsterVåra gymPT by Fitness24SevenOm ossKontakta ossMina sidorKöp Online Fitness24Seven är Nordens snabbast växande gymkedja! Vi riktar oss till dig som vill kunna träna när som helst på dygnet utan att behöva spendera en förmögenhet. Vår övertygelse är att den bästa träningen är den som blir av. Därför erbjuder vi dig kvalitativ träning dygnet runt, alla dagar i veckan, nära dig och till ett förmånligt pris. Vi kallar konceptet Hälsa på dina villkor. Välkommen!
© 2015. FITNESS24SEVEN AB. ALL RIGHTS RESERVED. SÅ HÄR HANTERAR VI COOKIES
Fitness24Seven är Nordens snabbast växande gymkedja! Vi riktar oss till dig som vill kunna träna när som helst på dygnet utan att behöva spendera en förmögenhet. Vår övertygelse är att den bästa träningen är den som blir av. Därför erbjuder vi dig kvalitativ träning dygnet runt, alla dagar i veckan, nära dig och till ett förmånligt pris. Vi kallar konceptet Hälsa på dina villkor. Välkommen!
Sweden